RELAXACE

Jestliže....

........ jste zavaleni starostmi, mrzutí, trýznění neustálou úzkostí,

jestliže....

......nadskočíte, když zazvoní telefon,

jestliže....

......se vám srdce často rozbuší, poleje vás studený pot, nebo náhle zblednete,

jestliže....

......máte nepříjemný pocit tlaku v žaludeční krajině,

jestliže....

......jste úplně na dně....

MĚJTE SE NA POZORU, neboť se ženete vstříc nervové depresi. Pomalu pácháte sebevraždu, a na to NEMÁTE PRÁVO. Je třeba jednat, a to nejenom kvůli sobě samému, protože tyto negativní emoce ničí VÁS, ale také proto, že váš stres předáváte DRUHÝM, svému okolí, svým spolupracovníkům negativní emoční stavy jsou nakažlivé jako neštovice.

Určitě byste s touto situací chtěli skoncovat. Ale jak?

Dříve než řekneme, jak na to, podívejme se na kořen zla, na jeho původ, účinky. Napodobíme indické myslitelé, kteří před každým výkladem uvedli definice používaných termínů. Co je tedy přesně stress?

Toto anglické slovo, bez českého ekvivalentu, znamená doslova úsilí, napětí. Je to stav,v němž

se nachází lidská bytost pod tlakem nadměrné únavy, neustálé úzkosti, emočního šoku, různých psychických traumat, atd. Má za následek řadu metabolických a viscerálních poruch (útrobní, vnitřní orgánů ) v organizmu.

Pod vlivem stresu organismus plýtvá svými zásobami energie - až do jejich úplného vyčerpání

a jestliže stres trvá, vznikají patologické změny nervového systému orgánů.

Následky jsou různé a pokud příčina trvá, obtížně odstranitelné: žaludeční vředy, cévní poruchy (zejména hypertenze), některé formy astmatu, artritidy nebo revmatismu, poruchy ledvin, jater a dokonce i obezita. Není to paradox, že tím dál tím víc se setkáváme s přepracovanými a unavenými lidmi v dnešní době, kdy se život stává stále pohodlnější a snadnější a kdy člověk bez ustání vynalézá nové stroje, které pracují místo něho? Život napjatý na nejvyšší míru, který nám vnucuje moderní civilizace, a který byl dříve údělem vedoucích činitelů, zachvacuje nyní všechny vrstvy společnosti, nervová zhroucení jsou běžným jevem. Toto neustálé napětí má katastrofální následky: křečovitě stažený, přepracovaný člověk si pomalu, ale jistě ničí zdraví.Jako první je zpravidla zasažen trávicí systém. Neklidný, úzkostný, křečovitě stažený člověk jí hltavě a špatně rozžvýkaná potrava přichází do spastického, staženého žaludku. Když jsme otrávení nebo nazlobení, pociťujeme žaludeční nevolnost a jestliže se tak stane krátce před jídlem nebo po něm, naruší se trávení. U trvale napjatého jedince se toto křečovité stažení žaludku stává permanentní, způsobuje nedostatečnou látkovou výměnu a spasmatus se nakonec rozšíří na celý trávicí trakt. Často pak dochází k trvalé zácpě.