Tehdy řekla Mitra: Promluv k nám o LÁSCE.

 

A Mustafa pozvedl hlavu, pohlédl na lidi a na ně

padl klid. I řekl důrazným hlasem:

"Když vám pokyne láska, následujte ji,

i když jsou její cesty tvrdé a strmé.

A ovanou- li vás její křídla, vzdejte se jí, i když vás

může zranit meč, skrytý mezi jejími perutěmi.

A když k vám promluví, uvěřte v ni,

i když její hlas může rozmetat vaše sny jako severák, pustošící zahradu.

 

Neboť láska vás nejen korunuje, ale také přibíjí na kříž.

Láska vám dává růst, láska však u vás dělá také průklest.

Neboť jak vystupuje k vašemu vrcholu a laská vaše

nejněžnější větévky, chvějící se v slunci, tak sestupuje k vašim kořenům, lnoucím k zemi, a cloumá jimi.

Svazuje vás jako snopy obilí.

Vymlacuje vás, aby vás obnažila.

Prosívá vás, aby vás zbavila plev.

Vymílá vás doběla.

Hněte vás, dokud nezvláčníte.

A pak vás postoupí svému svatému ohni, abyste se stali svatým chlebem pro svatou hostinu Boha.

To vše má láska s vámi učinit, abyste mohli poznat tajemství svého srdce a v tomto poznání se stali zlomkem srdce Života.

Ale kdybyste snad ze strachu hledali jen pohodu a rozkoš lásky, pak by bylo pro vás lépe, kdybyste přikryli svoji nahotu a odešli z mlatu lásky do jednotvárného světa bez střídání ročních dob, kde se budete jen smát, ne však celým smíchem, a kde budete plakat, ale ne všemi svými slzami.

 

Láska dává jen sama sebe a bere jen ze sebe.

Láska neovládá, ani nechce být ovládána. Neboť lásce postačuje láska.

Milujete-li, neměli byste říkat v mém srdci je Bůh, ale spíše byste měli říci: Jsem v srdci Boha!

A nedomnívejte se, že můžete usměrňovat běh lásky, neboť láska, uzná-li nezbytně mít nějaká přání, pak ať jsou to tato přání:

Roztát a být jako horská bystřina, zpívající svou píseň noci.

Poznávat bolest z přemíry něhy.

Být poraněn svým vlastním pochopením lásky, a krvácet dobrovolně a radostně.

Probouzet se za úsvitu s okřídleným srdcem a vzdávat díky za další den lásky.

Odpočívat v poledne a rozjímat o extázi lásky, vracet se večer domů s vděčností a pak usínat s modlitbou za milovanou bytost v srdci a s písní chvály na rtech."